งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

❓ รู้หรือไม่ ?!? เรามีสภาฯ และ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ❓

เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน

ตอนนี้ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กำลังเปิด รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2562

หากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถติดต่อและสมัครได้ที่ประธานหลักสูตรฯ ของท่าน
📝 รับสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นะคะ 📝

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
📞 0 2441 4125 ต่อ 601
📩 Email: jatupong.yos@mahidol.ac.th