งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ด้วยขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศปิดพื้นที่วิทยาเขตศาลายา
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

👉🏻 บัณฑิตวิทยาลัย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ผ่านระบบ online https://graduate.mahidol.ac.th
👉🏻สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official: @gradmu หรือ Line official ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบัณฑิตวิทยาลัย