งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ลงทะเบียนศึกษาคอร์ส Soft Skills ออนไลน์ของ Cousera ฟรี!

📆ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

🖥ลงทะเบียนได้ที่https://www.coursera.org/

▶️หลังจากนั้นแจ้ง email ที่ใช้ในการลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน Google Forms
👩🏻‍🏫สำหรับอาจารย์https://bit.ly/34Y43UB
👩‍🎓สำหรับนักศึกษาhttps://bit.ly/3cEHy9P

📃นักศึกษาสามารถนำใบ Certificate มายื่นเพื่อขอเทียบกิจกรรม Soft Skills ของบัณฑิตวิทยาลัยได้

⚠️สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ ในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

📩สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: softskillsgradmu@gmail.com