งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢📢 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ ของผลงานวิจัยด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อเข้านำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation และ E-Poster ในงาน ประชุมวิชาการ 2566 (SICMPH 2023) ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น
 
โดย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อได้ที่ Linkต่อไปนี้
https://www2.si.mahidol.ac.th/…/event/sm/content/3079/EN/ หรือแสกน QR Code ที่แนบมานี้
 
📢📢 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566