งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 มหิดลอาสาทำความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล 📣

  ณ ชุมชนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม นครปฐม    12.00 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇