งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine
ปีการศึกษา 2562

✍️เปิดเรียน: ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563

📃 ลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2562

📅 ตารางเรียน: คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่

** บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้**

ค่าลงทะเบียน

      • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา: 1,800 บาท
      • สำหรับบุคคลทั่วไป: 4,500 บาท