งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และด้วยความห่วงใยนักศึกษาและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นควรให้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 100-107
โทรสาร 0-2441-9834

สามารถดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่