งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
(Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020) 📢

✍ สมัครวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562

📋 ส่งเอกสาร ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

📚 ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html