งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

👥 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่
1. สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547
2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้น
– ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ 
– ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

📃 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu
ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565