งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢 เปิดรับสมัครแล้ว 📢

ทุน Fullbright Thai  Graduate Scholarship Program
ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนสูงสุด 7 ทุน

 

📚 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้)

ระยะเวลาทุน: สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลาสมัคร: ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

📃 ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

✍ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่นี่ ระบบรับสมัครออนไลน์