งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 96 ทุน) 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.pccms.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566