งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📣 ทุนการศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) ประจำปี 2019-2020 📣

  1. 2019 Chinese Government Scholarship Program (CSC Scholarship) ทุนปริญญาเอก

  2. KUST Post-Graduate Scholarship Program ทุนปริญญาโทและเอก ทุน Full scholarship ครอบคลุม tuition fee, registration fee, international student insurance, accommodation และ living allowance มีรายละเอียดดังนี้

    • สำหรับปริญญาโท: : 1,700 RMB/เดือน 

    • สำหรับปริญญาเอก: 2,000 RMB/เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและหลักสูตรสาขาได้ที่เว็บไซต์นี้ 

http://www.kmust.edu.cn