งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 4th Anniversary Symposium for Double Degree ภายใต้หัวข้อ “Moving toward global health and precision medicine” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
📅ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
 
✍️ ลงทะเบียนเข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://cmu.to/1FX0o
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/postgradmedcmu