งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม การแข่งขัน 5-minute research competition ในงานประชุมวิชาการ Anniversary Symposium for Double Degree Program ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Moving toward global health and precision medicine” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

📌กติกาการเข้าร่วม : https://cmu.to/sI5Qf
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2565
📝ลงทะเบียนสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/AUSH- หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์
📍ประกาศผลภายในงาน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
***ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ Certificate ทุกท่าน***

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/postgradmedcmu