งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ “Graduate Research Forum 2020” ในวันที่ 12 และ 19 พฤษภาคม 2563

โดยท่านสามารถเข้าร่วมฟังผ่านระบบ WebEx

ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในหมวดต่าง ๆ เช่น Biomedical Science Research, Clinical & Social Science Research และอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://wow.in.th/Z5if หรือสแกน QR Code