งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📝📝กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561📝📝

วันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

⏩ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/graduation2561.php?fbclid=IwAR2l2GJMFwXTUTnxvYP_Hl9ndIhZctiAgZ3M7FipVvxiePWGAE7GMjp7QCo