งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

✅กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคต้น ลงทะเบียนปกติ : จันทร์ 8 ก.ค. – ศุกร์ 19 ก.ค. 2562
ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายใน เวลาไม่เกิน 23.00 น. : ศุกร์ 9 ส.ค. 2562

ดูรายละเอียดกำหนดการต่างๆ ได้ที่ :
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

สอบถามเพิ่มเติม : 0 2441 4125 ต่อ 101 – 107