งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

🔢 จำนวนทุน 100 ทุน

      • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
      • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

💸 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

✍️ กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

📢 ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2562

🖋️ พิธีรับมอบทุน จะประกาศให้ทราบต่อไป

⤵️ ดาวน์โหลด