การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023)

🩺🌞 การประชุมวิชาการประจำปี การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023)

🌻ภายใต้หัวข้อการประชุม “Information Innovation Integration” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยจะจัดเป็นรูปแบบ #Hybrid ที่เน้นการเข้าร่วมประชุมแบบ #Onsite เป็นหลัก

🌈เชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้(ตามเอกสารแนบ) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *