งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT : PBE) รอบ 1/2566

📅 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น.

📜 ผลสอบสามารถใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรสามารถนำผลสอบไปใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลได้

✍️ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.la.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่  18 – 24 มกราคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1106 (คุณฤทัย ชุมเปีย)