งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบฯได้ที่ http://extrabenefits.mahidol.ac.th ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ internet ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำประกันฯ ให้กับนักศึกษาที่แสดงความยินยอมฯ ผ่านระบบฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-4501-28

📌ตัวอย่างการกรองแบบฟอร์ม (ภาษาไทย) คลิกที่นี่ https://bit.ly/2UfMTOD

**หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเพียงคนกลางในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเท่านั้น การพิจารณาจัดทำกรมธรรม์ฯ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นหลัก