งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn, Deputy Dean for Postgraduate Education, along with Professor Woraphong Manuskiatti, Assistant Dean for Postgraduate Education, delivered a welcoming address to the International Residents & Fellows on the orientation ceremony called “Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019” at Siriraj Medical Library 4th floor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (FB: Siriraj International Relations)