รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567

รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567

แพทย์ผู้ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการได้ ณ ห้องสำนักงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE ได้ที่นี้

https://drive.google.com/drive/folders/14wSwXI9MD9ZDdYIviBHe7wTkzFx4XFyA?usp=sharing