งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567

รับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2567 แพทย์ผู้ประสงค์จะข …
/ / ข่าวแพทย์

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 33 เปิดรับสมั …
/ / ข่าวแพทย์

2023 The Joint International Symposium of Translational Medicine Research and The 5th Anniversary Symposium for Double Degree Program

“2023 The Joint International Symposium of Translational Medicine Research and The 5th Anniversary S …
/ / ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) &#x …
/ / ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัคร : แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)

เปิดรับสมัคร : แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) เปิดรับสมัคร :19 ตุลาคม 2566 ปิดรับสมัคร :20 พฤศจิกายน 2 …
/ / ข่าวแพทย์

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอด …
/ / ข่าวแพทย์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดพิษวิทยารอบที่1 ปี2567

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสต …
/ / ข่าวแพทย์