ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ทุกคนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีมวลกาย ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันในช่องท้อง มวลร่างกาย ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. นักศึกษาเลือกวันเข้ารับการตรวจ คือ วันพุธหรือศุกร์ เวลา 13:00 -16:00 น. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
2. ดำเนินจองวันเข้ารับการตรวจ โดยติดต่อไปที่ คุณวทันยา สุขสมบูรณ์ และ คุณธนรัช เป้าชัง (นักสุขศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพ) โทรศัพท์ 02-419-9980 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3. เข้ารับการตรวจ ณ งานสร้างเสริมสุขภาพ อาคารหอกีฬาสัมพันธ์ ชั้น 13 หากประสงค์เปลี่ยนแปลงวัน โปรดติดต่อตามข้อมูลในข้อ 2 อย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 30 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ณ เวลานั้น) และสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยได้ ทางงานสร้างเสริมสุขภาพอนุโลมให้เข้ารับการตรวจในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 แทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *