งานการศึกษาระดับหลังปริญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล 2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ -
Read More
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่   ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559  อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง University of Glasgow, สกอตแลนด์ กับ ศิริราช เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint-PhD Program

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Prof. George Baillie, Dean of Graduate Studies, University of Glasgow, Scotland ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน
Read More
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง University of Glasgow, สกอตแลนด์ กับ ศิริราช เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint-PhD Program

นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 21st Thai Neurosciences Society Annual Conference

" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.พันโทหญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ 21st
Read More
นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการ 21st Thai Neurosciences Society Annual Conference

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60 ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sipharmacology.org/graduate_programs.php  
Read More
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปี 2561

รับสมัครแพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการฝึกอบรม 2561 โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ที่เวปไซด์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme และแนบหลักฐานส่งที่ "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง
Read More
รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปี 2561

รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษระยะสั้น)

รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษ) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=468 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยรายวิชา 3 วิชา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 4.1 เภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology) มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา (mechanisms of drug action), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพลนศาสตร์ (pharmacodynamics) ปฏิกริยาระหว่างยา (drug interactions)
Read More
รับสมัครหลักสูตรเภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษระยะสั้น)

รายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา และประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ---------------------------------------------------------- ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2 ดูรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ www.sirirajgrad.com/en/scholarship/siriraj-graduate-scholarship ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2560
Read More
รายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา และประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 รอบ 2

เอกสารสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2560:  อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ้งประเสริฐ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27 กันยายน 2560:  รศ. พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13
Read More
เอกสารสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ - 2 กันยายน 2560 สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารกิจกรรมได้จาก fanpage SirirajAnatomy2017
Read More
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดา ชั้น1 อาคารศรีสวรินทิรา เวลา 8.00-12.00น.
Read More
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2560

http://www.sirirajgrad.com/en/scholarship/siriraj-graduate-scholarship/
Read More
รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน 2560

รับสมัครทุน Dual PhD Programs

Click here to read more
Read More
รับสมัครทุน Dual PhD Programs

University of Melbourne Master Degree and PhD Scholarship in Australia (Fully Funded)

Award of the scholarship: Annual living allowance Tuition fee Eligible: BE an international student Meet all the requirements for the admission
Read More
University of Melbourne Master Degree and PhD Scholarship in Australia (Fully Funded)

SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY “OPEN HOUSE”

SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY "OPEN HOUSE"  11 AUG 2017 07.00-16.00 PM ด่วน!! มีจำนวนจำกัด รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปี 2 ขึ้นไปที่สนใจ ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ค. 2560 คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
Read More
SIRIRAJ OPHTHALMOLOGY RESIDENCY “OPEN HOUSE”

SIID 501 (MCB)

SIID 501 (MCB) SIID 501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE (MCB)   Study Period : June 19 - July 31 ,
Read More
SIID 501 (MCB)

Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto)

Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto) Dual Ph.D. drgree from Mahidol University and Kumamoto University are issued with one doctoral dessertration is
Read More
Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto)

Announcement for Scholarship Recipient

Announcement List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Students Exchange Scholarship 2017 >> Click here   List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Student’s Scholarship
Read More
Announcement for Scholarship Recipient

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26 (Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 26th) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์) ตั้งแต่วันที่
Read More
โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560 

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560      การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560  1.1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัดกลุ่มแพทย์ตามความเร่งด่วนและความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ดังนี้ กลุ่ม 1  กลุ่มที่มีภาระงานมาก ผู้ป่วยที่ดูแลมีความเสี่ยงสูงและเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นต้องพักภายในคณะฯ                 ได้แก่ ภาคศัลยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อายุรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ตจวิทยา (ชั้นปีที่ 1)        กุมารเวชศาสตร์
Read More
การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2560 

ข่าวสำหรับแพทย์

Loading...

 

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

Loading...

 

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02 419 6405-6 โทรสาร. 02 419 6634 
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)