ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to announce that Graduate Research Forum 2018 is now available for online submission Click here to enter website ...
Read More

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั ...
Read More

Course schedule for SIPM507: Medical Pharmacology II and SIPM: 604 New Drug Development II

Course schedule for semester 2/17 ————————- SIPM 507 Medical Pharmacology II SIPM 604 New Drug Develop ...
Read More
/ pll_5a42041320710, ข่าวโทเอก, ไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral ในงานประชุมวิชาการ 45th physiology society of T ...
Read More
/ pll_5a3a4a4526983, ข่าวโทเอก, ไทย

Loading...