🎉 เปิดรับสมัครแล้ว 🎉

สำหรับผู้สนใจเข้าสมัครเรียน

ปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์ และปริญญาโททางสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) 

และ ปริญญาเอก สรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

📍 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เราเปิดโอกาสให้คุณด้วยโครงการ 📍

“เปิดบ้านกายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561” 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น 

จำนวน 100 คนเท่านั้น

 

สมัครได้แล้ววันนี้ https://goo.gl/forms/ZKFy9q641w1xTpNO2

หรือแสกน QR code

******ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 ธค 2561*******

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถามความประสงค์ของภาควิชาที่จะรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
Lee Kong Chian School of Medicine

“How to Be a Successful Grad Student: 
Good Personality, Mannerism and Communication”
by Dr.Nate-tra Dhevabanchachai
 
22-AUG-18
The online register is now available via 
www.sirirajgrad.com/howtobe
(Deadline: 5AUG18 or when the seats are full (only 50 Seats Available)
Poster-1.jpg
Schedule

12.30 – 13.00 Register

13.00 – 16.00 How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism andCommunication

Venue: 
Department of Immunology’s Meeting Room, 11th floor, Adulyadejvikrom Building

Click here to download schedule

The MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, offer courses which help students develop and advance pharmacological knowledge and skills. In addition, our programs equip students with academic and professional skills required for academic and non-academic settings in medical and systems pharmacology disciplines involved in drug discovery and development.

The courses that are offered are as follows:

1. SIPM 603 New Drug Development I    (3 credits)
2. SIPM 506 Medical Pharmacology I       (3 credits)
3. SIPM 508 Principles in Systems Pharmacology    (3 credits)
4. SIPM 605 Research Methodology in Pharmacology   (3 credits)     

Registration dates: July 9 – 20, 2018
If you’re interested or have any questions regarding registration, please contact us at kantaya.rat@mahidol.ac.thphattaraphorn.pum@mahidol.ac.th 
Tel:+66 419 8736


These courses are open to students in all programs!

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารสยามินทร์    ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30น. ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านต่างๆของทางบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ ทุนการศึกษา การคำนวนต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) และการตอบข้อซักถามต่างๆกับทางบัณฑิตวิทยาลัย 
.
ทั้งนี้ ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sirirajgrad.com/mugradqa โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น

Immunology Frontier Research Center (IFReC), Osaka University and the Singapore Immunology Network (SIgN) will hold “The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

This is an opportunity for young researchers to have face-to-face discussions with world’s greatest immunologists and to network with peers of the same generation.

– 4 day intensive immunology course for advanced PhD students and early post-docs 
– Faculty of 16 outstanding immunologists
– Accommodation cost covered by the school
– Selection of applicants will be on a competitive basis
– Application is free; SGD500 registration fee applicable to accepted participants

Applications are open until 30, June, 2018.

For further information, please visit the school’s website: 
http://ifrec-sign-winterschool.org/index.html

Thank you for the information from
Jaturong Sewatanon, M.D., Ph.D.
Instructor at Department of Microbiology

13JUN18 
01:00 – 03:30 pm.
Room no. 101, 1st flr, SiMR Building

Online Register is now available by Click Here   

For more information, please contact
E-mail: sird.network@gmail.com

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภรณ์ แก้วผลึก นักศึกษา ป.เอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 รายเป็น
ผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงานจากคณะฯในการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ได้เข้าร่วมงานประชุมสรีรวิทยาสมาคมแห่งญี่ปุ่น เมืองทะกะมะสึ จังหวัดคะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น
.

นอกจากนี้ คุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์ ได้รับรางวัล Best Presentation Awards จากการบรรยายในหัวข้อ Effect of sFlt-1 and preeclamptic serum on umbilical vein
endothelial inward rectifier potassium current alterations
โดยมี ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก: Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital