📚 หอสมุดศิริราช 📚

เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม”

📢 เปิดรับสมัครแล้ว 📢

ทุน Fullbright Thai  Graduate Scholarship Program
ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนสูงสุด 7 ทุน

 

📚 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้)

ระยะเวลาทุน: สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลาสมัคร: ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

📃 ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

✍ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่นี่ ระบบรับสมัครออนไลน์

📢 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University เกาหลีใต้ 📢

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.0, TEPS 560 / KLPT TOPIK Level 5)

✍ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sugang.sun.ac.kr

📢 ขอเชิญร่วมงาน 📢
Study in Australia Elite Universities Interview Program 2019 นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อ คุณอุษา สันตติทรัพย์ ที่ 086-570-6760 หรือ usa@insight.in.th

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

“ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Japanese Government MEXT)” 

 

📃 แก่ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
ณ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2562 

 

✍ โดยขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยัง Juntendo University 
โดยตรงทางอีเมล juic@juntendo.ac.jp

 

📞 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน คุณสมบัติผู้รับทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์

📢ประชาสัมพันธ์📢

“โครงการ Toyama University Exchange Program – Fall 2019”

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย ณ Toyama University ประเทศญี่ปุ่น

⏰ ระยะเวลากิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย

 • 1 ภาคการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 หรือ
 • 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

👩👨 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ถือสัญชาติไทย
 2. ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

📅 ปิดรับสมัคร

 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

🔎 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ University of Toyama

📣 ทุนการศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) ประจำปี 2019-2020 📣

 1. 2019 Chinese Government Scholarship Program (CSC Scholarship) ทุนปริญญาเอก

 2. KUST Post-Graduate Scholarship Program ทุนปริญญาโทและเอก ทุน Full scholarship ครอบคลุม tuition fee, registration fee, international student insurance, accommodation และ living allowance มีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับปริญญาโท: : 1,700 RMB/เดือน 

  • สำหรับปริญญาเอก: 2,000 RMB/เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและหลักสูตรสาขาได้ที่เว็บไซต์นี้ 

http://www.kmust.edu.cn