กิจกรรมเดือนมีนาคม 2562

📣📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..
โครงการอบรม 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์
(Creative and Innovative Skills)💡💡

⏩ วิทยากร : อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ (ครูยิ่ง) Director บริษัท Panta Creation จังหวัดเชียงใหม่
⏩ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
⏩ เวลา:08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

⏩ สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเพื่อสมัครและดูรายละเอียด 

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว
กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น ชิงทุนการศึกษามูลค่าถึง 10,000 บาท!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

📢 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562
รพ.ศิริราช เชิญชวนผู้มารับบิรการทุกท่าน นำถุงผ้าหรือกระเป๋ามารับยากลับบ้าน เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายของรพ.ศิริราช

📢 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2562 📢

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

รายละเอียดทุน

  1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)
  2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
   • ปริญญาตรี (4 ปี) 15,000 NTD/เดือน
   • ปริญญาโท (2 ปี) และเอก (4 ปี) 20,000 NTD/เดือน

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร

  1. แบบฟอร์มการสมัคร
  2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
  4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)
  5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา
   1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    • TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),
    • IELTS 6.0,
    • TOEIC 750 ขึ้นไป
   2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน
    • Test of Chinese as a Foregin Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)
  6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร   ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน

📢 การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2562 📢

ผู้มีสิทธิ์เสนอเพื่อขอรับรางวัล

   1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
   2. ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ผู้มีสิทธิ์เสนอต้องแสดงความยินยอมและได้รับความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
   3. ผลงานที่ของรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่นจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

✍ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร

📃 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐ พิพัฒน์ปัญญานุกูล 👏🎉

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา นานาชาติ
ได้รับรางวัล
the best poster presentation award (Molecular research)
จาก the 41st Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา

 

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

📅 วันที่จัดงาน: วันที่ 7-9 เมษายน 2562

📍 สถานที่: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมผ่านทาง http://www.nrct.go.th
 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ณ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 0-2562-2445 ต่อ 517 หรือ 530
Website: http://www.nrct.go.th
Email: rinudom@nrct.go.th