ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2563 รอบที่ 2 และขั้นตอนการทำสัญญารับทุน

     นักศึกษาผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเ […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศปิดพื้นที่วิทยาเขตศาลายา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศปิดพื้นที่วิทยาเขตศาลา […]

Continue Reading

เปิดลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ระหว่างวันที […]

Continue Reading

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษ 2564-2565 สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2564 […]

Continue Reading

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)

📢📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา […]

Continue Reading