งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

 

SIID 501 (MCB)

SIID 501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE (MCB)

 

  • Study Period : June 19 – July 31 , 2017

  • Registration period  : May 1-4 , 2017

 

For more information and registration,  cilck here

Tel. 02 419 6406

Dual Ph. D. Program (Mahidol-Kumamoto)

Dual Ph.D. drgree from Mahidol University and Kumamoto University are issued with one doctoral dessertration is used to fulfil requirments

 

Opportunity  to study and work in leading lab at Siriraj,Thailand and Kumamoto University, Japan

 

Full-Scholarship Support!!

 

Deadline: July 28,2017

Click here to read more

 

 

Announcement

List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Students Exchange Scholarship 2017

>> Click here

 

List of Scholarship Recipient for Siriraj Graduate Student’s

Scholarship for Research Presentations at International Conferences 2017

>> Click here