ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

📢ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนี […]

Continue Reading

กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันส่งเอกสารหลัก […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชา […]

Continue Reading

ประกาศ “งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรี […]

Continue Reading

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น) รอบที่ 3

‼️ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา […]

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากงาน The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24) 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 🏆Best Poster […]

Continue Reading