เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษ 2564-2565 สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2564 […]

Continue Reading

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)

📢📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา […]

Continue Reading

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) […]

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองม […]

Continue Reading