แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี 2563

เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาทุน: สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลารับสมัคร: 6 มกราคม – 22 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-tgs/

ระบบการรับสมัคร: http://application.fulbrightthai.org/

หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือ
ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ “Current Topic in Cancer Immunotherapy”

China Medical University (CMU) Scholarship 2020

The Joint Conference “Siriraj – Kyungpook National University” in 2020

On January 13th, 2020, Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, presided over the Joint Conference between “Siriraj – Kyungpook National University” at the conference room 101, 1st floor, SiMR Building.

The joint conference aims to promote the development of research and Dual Degree for Ph.D. program (DDP) between Kyungpook National University and Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. The conference was seasoned by many reputed speakers from Siriraj-KNU to deliver an insightful lecture on cancer, malaria, ophthalmology, and the plenary session was given by Prof. Dr. Pa-thai Yenchitsomanus, Head of Molecular Medicine Division on “Development of Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cells for Solid Tumors”.

ที่มาข่าว: https://www2.si.mahidol.ac.th/en/news-events/the-joint-conference-siriraj-kyungpook-national-university/

Graduate Research Forum 2020

Graduate Research Forum 2020 is now available for abstract/manuscript submission Submission Duration: Now-23FEB20

Please visit our website via www.sirirajgrad.com/grf2020 to see more information

โครงการ
International Admission School Fall 2020 at Korea University

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University ในโครงการนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563

ผู้สนใจศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่ายและสาขาที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ได้ที่ http://graduate2.korea.ac.kr/ ภายในวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 และสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุน Korean Government Scholarship Program หรือ ทุน Global Korea Scholarship (GKS) จากสถานฑูตเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr

Scholarship from Ton Duc Thang University in the Fall semester 2020

Ton Duc Thang University will enroll and grant 100 full-tuition graduate scholarships to international students around the world.

  • Application Deadline: 30th April 2020 (Fall semester)
  • Course Level: Master, PhD
  • Study Subject:
   • Master (100 scholarships): Accounting, Applied Mathematics, Automation and Control Engineering, Electrical Engineering, Communications Engineering, Business Administrations, Chemical Engineering, Civil Engineering, Transportation Engineering, Computer Science, Economics Law, Environmental Engineering, Labor Protection, Finance and Banking, Applied Art, Sociology, Sports Management, Teaching English to Speakers of Other Languages
   • PhD (50 scholarships): Business Administration, Civil Engineering, Computer Science, Computational Science, Accounting, Electrical Engineering
  • Scholarship Award: Total Fee Tuition
   • Master program: $2000 – $2200 for the whole program in 2 years 
   • PhD program: $7000 for the whole program in 3~4 years
  • Scholarship can be taken on 15th July 2020 (Fall semester)

📑 For more information: https://grad.tdtu.edu.vn/en/news/2019/jun-2020-fall-semester-admission

📝 Online Application: http://gradadmissions.tdtu.edu.vn/

📩 Contact Email: gradstudies@tdtu.edu.vn