[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱
สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญาตรี โท เอก) ความเร็ว 4 Mbps(ไม่ลดสปีด)

📌นักศึกษาสามารถเลือกเครือข่ายเองได้ (วิธีการแจกซิม หรือแจก code ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการ)

📌📌 ลงทะเบียนที่ https://extrabenefits.mahidol.ac.th

-การ login-
ปริญญาโท –> username: g(ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
ตัวอย่าง g5813001 และ password เดียวกับที่นักศึกษาใช้เข้า wifi มหาวิทยาลัย

📆 ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2563 (ปิดลงทะเบียนเวลาเที่ยงคืน) 

✉️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบฯได้ที่ http://extrabenefits.mahidol.ac.th ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ internet ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำประกันฯ ให้กับนักศึกษาที่แสดงความยินยอมฯ ผ่านระบบฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-4501-28

📌ตัวอย่างการกรองแบบฟอร์ม (ภาษาไทย) คลิกที่นี่ https://bit.ly/2UfMTOD

**หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเพียงคนกลางในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเท่านั้น การพิจารณาจัดทำกรมธรรม์ฯ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นหลัก

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการ
ในช่วงวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8
“Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8ประจำปี 2563 Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม

📍 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2849-6600 ต่อ 4241 

🖥️ http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี 2563

เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาทุน: สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลารับสมัคร: 6 มกราคม – 22 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-tgs/

ระบบการรับสมัคร: http://application.fulbrightthai.org/

หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือ
ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ “Current Topic in Cancer Immunotherapy”

China Medical University (CMU) Scholarship 2020