โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto University เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร “Educational Program for the extension of healthy life expectancy” และหลักสูตร “Educational Program for Advanced Research in Infectious Disease and AIDS” ภายใต้ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT) 2024 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการเข้าศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2567

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/en/medgrad/admissions_top/#link2
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566

Congratulations to Miss Phetthinee Muanjumpon from the Redox Pharmacology Lab, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand.

Add Your Heading Text Here

Miss Phetthinee Receives Prestigious Award from Skin Ageing & Challenges 2023!

Congratulations to Miss Phetthinee Muanjumpon from the Redox Pharmacology Lab, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand. Miss Phetthinee has been recognized with the “Best Poster Presentation at the Skin Ageing & Challenges 2023” award for her outstanding poster titled “Protective Effects of Sulforaphane Against UVA-Induced Photoaging In Mouse Skin via Downregulation of Mmp-1” highlighting the potential of sulforaphane as a promising candidate in the flight against photoaging, showcasing a significant advancement in skincare research.

Furthermore, we would like to express our congratulations to Prof. Uraiwan Panich, who serves as the Chair of the Department of Pharmacology and a member of the Skin  Ageing & Challenges Scientific Committee. In her Capacity as the corresponding author and instructor, and offered guidance and support for this research.

#Siriraj #SirirajHospital

#SkinAgeingandChallenges2023

#SkinAgeingandChallenges #skin #ageing #skincare #skinhealth

#dermatology #skinmicrobiome

#epigenetics #skincareinnovation

#Pharmacology

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

🎯ประเภทที่ 1 รอบที่ 4 และประเภทที่ 2 รอบที่ 1 และกำหนดการทำสัญญารับทุนและการส่งใบเสร็จต่าง ๆ

Shortlisted Candidates and Schedule for 2023 Siriraj Graduate Scholarship (Type 1, 4th Round, and Type 2, 1st Round).

👉ดูรายละเอียดได้ที่
คลิ๊กที่นี้  

Scientific Writing Workshop : learning step by step how to develop your paper for publication in high impact journals

🎯 Scientific Writing Workshop
🗒 Instructor: Prof. Henry Silverman; University of Maryland, USA.
📆 Date: 18-20 October 2023
📌 Venue: ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
⭐ Free register: https://shorturl.at/jUV06

Are you interested in learning step by step how to develop your paper for publication in high impact journals❓ JOIN US‼️

Call for Participants: Writing Workshop 2023-2025
“Language, Culture and Sustainable Community Development: Taking the Conversation Further

Hosted by RILCA, Mahidol University & SOAS, University of London

👉Register: https://forms.gle/RG6DxtPRR34fH6Pe9
👉Submission Deadline: 31 October 2023
(Registration is free of charge)
👉For more information, please contact soasrilca.writingworkshop2@gmail.com

เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี/โท จำนวน 4 อัตรา

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี/โท จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.ด้านสารสนเทศ
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8354
2.ด้านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8355
3. ด้านพัฒนาหลักสุตร
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8356
4. ด้านบริหารจัดการหลักสูตร (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน)
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8357

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566
ทาง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

เชิญชวนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจเข้าร่วม การประชุมและงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ RIAC

🍳ขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมและงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ RIAC ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
📌Invitation to Master’s and Ph.D. Students to Attend RIAC Board Meeting and Dinner Reception on October 20, 2023
📥ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/Z6AuY8FLQ6UddXnv9
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2566 (Dinner Reception รับเพียง20ที่นั่ง เท่านั้น)
Registration is available at https://forms.gle/Z6AuY8FLQ6UddXnv9
from now until October 15, 2023 (Dinner Reception is limited to 20 seats only).

Shenzhen 2023 university of copenhagen

From November 6th to 10th, 2023, BGI College will collaborate with the University of Copenhagen to jointly host a 5-day advanced course workshop on High-throughput sequencing data analysis methods in Shenzhen BGI Center. This workshop is organized by the University of Copenhagen and hosted by BGI College, with experts from Aarhus University and Sun Yat-sen University joining the team of instructors.
We cordially invite your assistance in promoting this workshop and suggesting exceptional students, we are now open to global recruitment and inviting 30 students to participate in this workshop.
This workshop will bring together world-class bioinformatics teams from institutions including the University of Copenhagen, Aarhus University, Sun Yat-sen University, and BGI. The course will provide systematic instruction on the core methods and emerging technologies of bioinformatics in high-throughput sequencing data analysis. Topics covered include sequence alignment, variant detection, gene annotation, and biological pathway analysis. Ample hands-on sessions will also be provided to deepen participants’ understanding and mastery of theoretical knowledge through practical application.
Course Highlights:
Ø 5 ECTS points to earn.
Ø In-depth exploration of advanced methods for High-throughput sequencing data analysis.
Ø Comprehensive teaching by experts from top-tier universities.
Ø Theory and hands-on practice for mastering cutting-edge bioinformatics skills.
Ø Networking opportunities with peers worldwide, expanding your academic circle.
Ø Obtain certificates issued by BGI College and the University of Copenhagen.

Strategic Research Forum 2023 : Research and Innovation Special Series

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Strategic Research Forum 2023 : Research and Innovation Special Series โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้
📣1. ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ บรรยายในหัวข้อ “Tips and Tricks for Success in Research and Innovation” เวลา 13.30-14.15 น.
📣2. ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน บรรยายในหัวข้อ “World Class Research and Innovation: A Way Forward” เวลา 14.30-15.15 น.
⏳ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
🎬 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/GKKPnydDLAAXZEHf8 หรือ scan QR code ใน Poster ที่แนบมานี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 3 อัตรา

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7741

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2566
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2566
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
★ เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 10,000 บาท
– ปริญญาเอก 15,000 บาท