การจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT: PBE) รอบ 1/2566

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหา […]

Continue Reading

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teachi […]

Continue Reading

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565ดูรายละ […]

Continue Reading

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุค […]

Continue Reading

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูต […]

Continue Reading

ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.25 […]

Continue Reading