รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565

📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครแพทย์เฉ […]

Continue Reading

เปิดสมัครเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30

!! สำหรับแพทย์ฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม !! “โครงการก […]

Continue Reading

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจาปีการศึกษา 2564”

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา […]

Continue Reading

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มี […]

Continue Reading

เปิดลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ระหว่างวันที […]

Continue Reading

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) ปี 2563

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (El […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2564

? เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริร […]

Continue Reading

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Diploma, Thai Board of Family Medicine)

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิช […]

Continue Reading

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิ […]

Continue Reading