เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
 3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

กำหนดการยื่นใบสมัคร

รอบที่ 1

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รอบที่ 2

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนมกราคม

เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

รอบที่ 3

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนเมษายน

เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

รอบที่ 4

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

เดินทางระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

 

อัตราการให้เงินทุน

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่คณะฯ กำหนด
 3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้ได้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

          ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่คณะฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา ชินบดี งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โทร.02-419-6433

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2562

**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562

📍 โดยส่งมาที่ :         งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                                    โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

                                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

                                    10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn, Deputy Dean for Postgraduate Education, along with Professor Woraphong Manuskiatti, Assistant Dean for Postgraduate Education, delivered a welcoming address to the International Residents & Fellows on the orientation ceremony called “Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019” at Siriraj Medical Library 4th floor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (FB: Siriraj International Relations)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)
เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology

📣 ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน 📣
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2562 และมีกิจกรรมที่จัดให้แก่แพทย์ เช่น กิจกรรมสู่รั้วศิริราช การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เรื่องเรื่องกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ วัฒนธรรมศิริราช การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” เป็นต้น

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว
กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น ชิงทุนการศึกษามูลค่าถึง 10,000 บาท!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

📚 หอสมุดศิริราช 📚

เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม”

You are invited to join
“How to Be a Successful Grad Student: 
Good Personality, Mannerism and Communication”
by Dr.Nate-tra Dhevabanchachai
 
22-AUG-18
The online register is now available via 
www.sirirajgrad.com/howtobe
(Deadline: 5AUG18 or when the seats are full (only 50 Seats Available)
Poster-1.jpg
Schedule

12.30 – 13.00 Register

13.00 – 16.00 How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism andCommunication

Venue: 
Department of Immunology’s Meeting Room, 11th floor, Adulyadejvikrom Building