โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn, Deputy Dean for Postgraduate Education, along with Professor Woraphong Manuskiatti, Assistant Dean for Postgraduate Education, delivered a welcoming address to the International Residents & Fellows on the orientation ceremony called “Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019” at Siriraj Medical Library 4th floor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (FB: Siriraj International Relations)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)
เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology

📣 ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน 📣
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2562 และมีกิจกรรมที่จัดให้แก่แพทย์ เช่น กิจกรรมสู่รั้วศิริราช การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เรื่องเรื่องกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ วัฒนธรรมศิริราช การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” เป็นต้น

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว
กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น ชิงทุนการศึกษามูลค่าถึง 10,000 บาท!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

📚 หอสมุดศิริราช 📚

เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม”

You are invited to join
“How to Be a Successful Grad Student: 
Good Personality, Mannerism and Communication”
by Dr.Nate-tra Dhevabanchachai
 
22-AUG-18
The online register is now available via 
www.sirirajgrad.com/howtobe
(Deadline: 5AUG18 or when the seats are full (only 50 Seats Available)
Poster-1.jpg
Schedule

12.30 – 13.00 Register

13.00 – 16.00 How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism andCommunication

Venue: 
Department of Immunology’s Meeting Room, 11th floor, Adulyadejvikrom Building

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561

ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561

ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

 

โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม ทั้งนี้ โครงสร้างของหลักสูตรฯจะประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคทฤษฎี (เริ่มเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561) และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด และร่วมอภิปรายกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช (เริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562)