ขอแสดงความยินดีกับชาวยุโรปคนแรก (Lorenzo) ในแผนกศัลยกรรมศีรษะและคอ

🌹 ขอแสดงความยินดีกับชาวยุโรปคนแรก (Lorenzo) &#x […]

Continue Reading

งานสัมมนา การทำวิจัยด้วยแบบจำลองการติดเชื้อในมนุษย์

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา การทำวิจัยด้วยแบบจ […]

Continue Reading

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

?ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนี […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชา […]

Continue Reading

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)

  ขอเชิญส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ    “พัฒ […]

Continue Reading

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From Molecules to Behavior — Using Systems Biology to Understand Brain Disorders”  

ประกาศ ภาควิชาสรีรวิทยา จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง […]

Continue Reading