เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness

🔐 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสู […]

Continue Reading

เปิดรับสมัครอาจารย์ ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน 2565

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน […]

Continue Reading

รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำน […]

Continue Reading