ข่าว

GRADUATE RESEARCH FORUM 2022 (GRF2022)

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและร่วมฟังใผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานในงาน “Graduate Research Forum 2022” 🔹รอบ Deadline for abstract/manuscript submission: 1 ม.ค. – 5 มี.ค 65🔹รอบ Short presentation: 24 พ.ค. 65🔹รอบ Full oral presentation: 31 พ.ค. 65 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหลังปริญญา:💻 https://sites.google.com/view/graduate-research-forum-2022/home☎️ 02 419 6405📧 sigradgrf@gmail.com📱 @690ruyzx

รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก
รับสมัครด่วน‼
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน🎓
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
📆สมัครรอบที่ 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 
คุณสมบัติ/เกณฑ์การรับสมัคร:
🔹เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครทุน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณกานดา กุมพล หรือ คุณสลิลตา ขันติศีลชัย
โทร. 0 2419 6667-70 หรือ email: ddhfroffice@gmail.com
หรือ scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022

ข่าวโทเอก
The Ministry of Education of the People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ AUN
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022 โดยประสงค์มอบ Full Scholarship ซึ่งครอบคลุม
🔹Tuition waiver 🔹ค่าที่พัก 🔹Stipend 🔹Medica Insurance
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน‼
โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาตลอดจนสาขาวิชา รายละเอียดการสมัครได้ที่ www.campuschina.org หรือ www.aunsec.org
📆ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ AUN Secretariat (Ms. Naparat Phirawattanakul/ Email: aun.naparat@gmail.com) หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-215-3640

ภาควิชากายอุปกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป 8 รายวิชา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวโทเอก

ประชาสัมพันธ์รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine

SIID ข่าวโทเอก

Principle and benefit of biomedical informatics, data search and reference management, principle of big data management and analysis, ethics in biomedical informatics, health and biomedical communication technology, Capstone in Communication and Informatics in Biomedicine 

สามารถเทียบเคียงรายวิชา SIID527: Biomedical Communication and Informatics ของหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

Duration: Dec 6 – 17, 2021 (Tuition fee 1,800THB)

Duration: Dec 6 – 17, 2021 (Tuition fee 4,500THB)

ทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ข่าวโทเอก

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20211028190406.pdf และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 –  วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2022 Franco-Thai Scholarship Program

ข่าวโทเอก

ทุน 2022 Franco-Thai Scholarship Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา

📃 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 ก.พ.65

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ปีการศึกษา 2565-2566

ข่าวโทเอก

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

👥 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่
1. สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547
2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้น
– ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ 
– ผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

📃 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu
ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2565

Si Expo Education #2

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

เส้นทางข้างหน้าต่อจากระดับปริญญาตรี ศิริราชยังมีแผนการศึกษาเรียนรู้อีกหลายรูปแบบให้เลือกตามความสนใจ รวบรวมมาไว้ที่งาน “Siriraj Education Expo 2021 ค้น-คว้า-หา-ทำ” ในโซน #จบหมอแล้วไปต่อไหนดี จากหน่วยงานการศึกษาหลังปริญญา หรือที่เรียกกันว่า Postgraduate ที่มีทั้งการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด แพทย์เฟลโลว์ ..ทั้งหมดนี้ต่างกันอย่างไร? มาค้นหาเพื่อเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ด้วยกัน

โซนนี้ยินดีต้อนรับทั้งน้องๆ มัธยมศึกษา และน้องๆ นักศึกษาที่อยากลองมาวาดภาพอนาคตของตัวเองให้ชัดขึ้นกว่าเดิม

#ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้ แค่สแกน หรือคลิก
https://www.zipeventapp.com/e/Siriraj-Education-Expo-2021
แล้วพบกันในรูปแบบ Virtual Event วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางหน้าจอ

มีอะไรในโซนอื่นอีกบ้าง >> รับชม Official Trailer https://fb.watch/90PiiCcI_a/

#SirirajEducationExpo2021#ริมน้ำล้ำนะ #ศิริราช #Siriraj

ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวโทเอก

1.ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

2.ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

3.ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

4.ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (Living Allowance Scholarship for Foreign Graduate Students) ประจำปีการศึกษา 2564

5.ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

6.ทุนสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2565

🔎 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ir/th/mu-scholarships/