ข่าว

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2566

ข่าวโทเอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2566

รายชื่อหลักสูตร ป.โท
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=m

รายชื่อหลักสูตร ป.เอก
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=d

ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/

เมื่อสมัครเรียนแล้วสามารถสมัครขอรับทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1 ได้ทาง
https://bit.ly/3b8lFoh
📆เปิดสมัครทุนตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2566
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
★ เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 10,000 บาท
– ปริญญาเอก 15,000 บาท

 

รับสมัครแพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวแพทย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ โทร. 086 064 2578

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7415

 

The Short Presentation Round Result of the Graduate Research Forum 2023

ข่าวโทเอก
👏 Congratulations!
We are glad to announce the selected candidates for the Oral Presentation Round of the Graduate Research Forum 2023 on June 6, 2023.
The related information about the Oral Presentation Round will be sent to the following candidates via email as soon as possible.

การรับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2566

ข่าวแพทย์

การรับสมัครต้นสังกัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามโครงการของโรงเรียนแพทย์ศิริราช พ.ศ. 2566

แพทย์ผู้ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการได้ ณ ห้องสำนักงาน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE ได้ที่นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1D47q341JHtI2mdyBArJxXzeNYVzW0bTg?usp=drive_link

ทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program)

ข่าวโทเอก
❤️‍🔥สมัครทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program) ณ Aston University สหราชอาณาจักร หากสนใจสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 พ.ค 2566 🌟
ศึกษาเพิ่มเติมที่ :

การขอรับทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024

ข่าวโทเอก
💞การขอรับทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่ามูลนิธิ The Matsumae International Foundation (MIE) ได้จัดสรรทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2026 จำนวน ๑๐ ทุน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๔)
💞สำหรับบุคลากรทาง การศีกษาและหน่วยงานวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน ๔๙ ปี
🌈โดยนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม และการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
🌻มูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (arrival fund) บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป – กลับ (ไทย – ญี่ปุ่น) ประกัน การเดินทางระหว่างประเทศและการทัศนศึกษาในญี่ปุ่น
👨‍🎓ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุนได้ที่ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้
📲สามารถส่งใบสมัครได้ที่ application@mif-japan.org
📆ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

ข่าวโทเอก
✨📌กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนิสิต #นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี และ #ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
⏰ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566⏰
🕹ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
⏰ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566⏰
👨‍🔬🕹⏰🔌ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. ลงทะเบียนส่งชื่อผลงานและข้อมูลโดยสรุป ทาง QR Code ด้านล่าง
2. จัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้ วช. จำนวน 8 ชุด ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ส่งข้อเสนอโครงการ ไฟล์สกุล .doc .pdf และรูปภาพนวัตกรรม ไฟล์สกุล .jpg, png
จำนวน 3-5 รูป มายัง E-mail: rinudom@nrct.go.th
***ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน***
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ
ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ https://1th.me/rWyeH
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2579 1370 – 9
– คุณไอยลดา ชนะชัย ต่อ 516
– คุณธนาเอก แปลงกาย ต่อ 516
– คุณรัชกรศ์ แสงอำไพ ต่อ 524
– คุณอรอนงค์ สิงห์บุบผา ต่อ 530

จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”

ข่าวโทเอก
💞ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”
📌วันที่ 26, 29-30 พฤษภาคม 2566
📌ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 และห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
#ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีน ให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาต่างๆ #นักวิจัย #นักวิทยาศาสตร์ #นักศึกษา ตลอดจน 😍ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่ https://bit.ly/Immunology-Vaccines
🚀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 96633 หรืออีเมล์ siim@mahidol.edu

าควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”

ข่าวโทเอก
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการ The 30th Year Anniversary Siriraj Immunology Conference on “Vaccines”
📌วันที่ 26, 29-30 พฤษภาคม 2566
📌ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 และห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
#ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีน ให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาขาต่างๆ #นักวิจัย #นักวิทยาศาสตร์ #นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวที่ https://bit.ly/Immunology-Vaccines
🚀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 96633 หรืออีเมล์ siim@mahidol.edu

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023)

ข่าวโทเอก

🩺🌞 การประชุมวิชาการประจำปี การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023)

🌻ภายใต้หัวข้อการประชุม “Information Innovation Integration” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยจะจัดเป็นรูปแบบ #Hybrid ที่เน้นการเข้าร่วมประชุมแบบ #Onsite เป็นหลัก

🌈เชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้(ตามเอกสารแนบ) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ

งานหอสมุดศิริราช “NEJM Evidence” วารสารใหม่ ในเครือ NEJM Group (The New England Journal of Medicine)

ข่าวโทเอก

🔺งานหอสมุดศิริราช “NEJM Evidence” วารสารใหม่ ในเครือ NEJM Group (The New England Journal of Medicine) เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับการศึกษา การวิจัย และงานบริการในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมบอกรับเป็นสมาชิกในปีงบประมาณ 2566 โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

🔺เข้าใช้งานโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ EZproxy (login ด้วย Mahidol internet account) Shortcut URL: https://bit.ly/3on1GIT

🔺ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวบงกช ประกิตติกุล งานหอสมุดศิริราช E-mail: bongkoch.pra@mahidol.edu โทร. 02-419-7635

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹