งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

 

ประกาศ

เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม “Siriraj Paper Ranger: สมุดบันทึกเพื่อน้อง”
ปฏิบัติการทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้เพื่อแจกจ่ายให้กับน้องๆ ตามชนบท

ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 นี้ ณ โถงธนบุรี อาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2562 ที่ QR Code ด้านล่างนี้
!!รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น!!
(สำหรับนักศึกษา ป.โท/เอก ได้รับ Leadership and Management Skills)
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุวิชา โทร. 098-2849627
หรือคุณอภิสิทธิ์ โทร. 02-4196697

คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

Link สำหรับลงทะเบียน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยาที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
หัวข้อ : “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using
Variable Neighborhood Search)
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

👏👏👏👏👏

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

1. ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม
หัวข้อ : “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากรทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วย” (Comparative Study of Intestinal Carriage of Mutidrug – Resistant Bacteria between Healthy Population and Patients)
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

👏👏👏👏👏

รายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine
ปีการศึกษา 2562

✍️เปิดเรียน: ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563

📃 ลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2562

📅 ตารางเรียน: คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่

** บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้**

ค่าลงทะเบียน

      • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา: 1,800 บาท
      • สำหรับบุคคลทั่วไป: 4,500 บาท

📌กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

▶️▶️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=20

📢📢บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่องานในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

🙏🙏🙏

Special Lecture:
Perspective & Expectations From Pharmaceutical Industry

ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 รอบที่ 2

You are invited to join the Joint Seminar “Kumamoto-Mahidol(Siriraj)-Khon Kaen” on December 2, 2019 (8.30 – 17.20) at 101 conference room, 1st flr, SiMR building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Online registration is now available at www.sirirajgrad.com/sikukh
(Deadline: November 25, 2019)

📣 ขอเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมหัวข้อ “บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ”

👨‍💼วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ

⌚ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา:13.00 – 16.00 น.

📌ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

🧾ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKC050

📞สอบถามรายรายละเอียด​ 0​ 2441 4125​ ต่อ​ 600-605