“ขอมอบความรักและกำลังใจให้กับบุคลากรชาวศิริราชและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยทุกครอบครัวที่ต่อสู้กับภัยโควิค-19”

Continue Reading

ประกาศเลื่อน “การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปร […]

Continue Reading

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ทปอ. ได้เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครื […]

Continue Reading

แบบสำรวจความต้องการการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการกา […]

Continue Reading

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทย […]

Continue Reading

แบบสำรวจความต้องการ สำหรับศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกหลักสูตร)

Continue Reading

ข่าวดี ? สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าใช้งาน ??.?????? ??? ได้ด้วยนะ!!!

วิธีการเข้าใช้งาน: เข้าใช้งาน Office 365 ได้ที่ ht […]

Continue Reading