ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งได้ประกอบอาชีพหรือมีผลงานที่มีชื่อเสียง เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริหาร
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริการ
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 ดังนี้
1. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 
2. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ

อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2565
 
🏆 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านบริหาร
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านบริการ
 
🗓 ระยะเวลาในการเสนอชื่อ: 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565
 
📜 ดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเพิ่มเติ่มและเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ http://www.sirirajgrad.com/alumni/
*ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ในวันงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
(สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook)*
 
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-419-6405-6 หรือ แอด LINE Official Account: @244xwrhh

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โดยทุกการบริจาคเงิน 630 บาท จะได้รับชุดของที่ระลึกจากชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย เสื้อโปโล หน้ากากผ้า และกระเป๋าผ้าทั้งนี้สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง

1. บริจาคผ่านศิริราชมูลธินิโดยตรง (จากนั้นนำหลักฐานไปกรอกแบบฟอร์มในลิงก์ด้านล่าง เพื่อขอรับชุดของที่ระลึก)

2. บริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน (รายละเอียดและแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง)

เว็บไซต์หลักสำหรับกรอกแบบฟอร์ม การบริจาค และข้อมูลอื่นๆ –> https://sites.google.com/view/sirirajgradalumni/home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – Facebook ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ –> https://www.facebook.com/sigradalumni

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษาศิริราช

หากคุณคือมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล … งั้นเราก็คือเพื่อนกัน!!! …
อย่าลืมกดติดตามเพจและเว็บไซต์ ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชนะครับ
Facebook: https://www.facebook.com/sigradalumni
Website: http://www.sirirajgrad.com/alumni

เปิดกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ได้เดินทางมามอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท แก่หน่วยงานบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาหลังระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเปิดบัญชีกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ณ ศิริราชมูลนิธิ

สำหรับกองทุนฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการและดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนบริจาค สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ
เลขที่กองทุน: D004120
ชื่อกองทุน: กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช