เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2565
 
🏆 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านบริหาร
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านบริการ
 
🗓 ระยะเวลาในการเสนอชื่อ: 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565
 
📜 ดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเพิ่มเติ่มและเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ http://www.sirirajgrad.com/alumni/
*ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ในวันงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
(สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook)*
 
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-419-6405-6 หรือ แอด LINE Official Account: @244xwrhh

เปิดกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ได้เดินทางมามอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท แก่หน่วยงานบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาหลังระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเปิดบัญชีกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ณ ศิริราชมูลนิธิ

สำหรับกองทุนฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการและดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนบริจาค สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ
เลขที่กองทุน: D004120
ชื่อกองทุน: กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช