ศิษย์เก่าสามารถเข้ามา Upskill Reskill ผ่าน Linkedin Learning ได้แล้ววันนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)