ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ บัณฑิตศึกษาศิริราช

หากคุณคือมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล … งั้นเราก็คือเพื่อนกัน!!! …
อย่าลืมกดติดตามเพจและเว็บไซต์ ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชนะครับ
Facebook: https://www.facebook.com/sigradalumni
Website: http://www.sirirajgrad.com/alumni