เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2566

🫶เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ประจำปี 2566🏆 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

1. ด้านบริหาร

2. ด้านวิชาการ

3. ด้านบริการ

📲ระยะเวลา : บัดนี้ – 31 ตุลาคม

📜 ดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเพิ่มเติ่มและเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ http://www.sirirajgrad.com/alumni/

*ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ในวันงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-419-6405-6 หรือ แอด LINE Official Account: @244xwrhh