🎓 งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 🎓

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิ…
Read More
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
ปรับเส้นทางสัญจรภายในรพ.ศิริราช
นักศึกษาโท/เอกของคณะฯ สามารถมารับหน้ากากกันฝุ่นได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

📣 หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะฯ 📣

ประกาศหยุดการเรียนกา…
Read More
📣 หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะฯ 📣
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุวิมล ผ่องภักดี นักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์

ประชาสัมพันธ์วิชา Soft Skill จากบัณฑิตวิทยาลัย

มหิดลอาสาทำความดี 50…
Read More
ประชาสัมพันธ์วิชา Soft Skill จากบัณฑิตวิทยาลัย

📞 Emergency Numbers 📞

Read More
📞 Emergency Numbers 📞
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
หอสมุดศิริราช: เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ทุนการศึกษา Fullbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวสำหรับแพทย์

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด …
Read More

หอสมุดศิริราช: เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

📚 หอสมุดศิริราช 📚 เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม” …
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา   ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

📣 หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะฯ 📣

ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC