🎓 งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 🎓

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

โครงการอบรม “พูดให้ปัง ฟังทางนี้”

💥ขอเชิญนักศึกษาระดับ…
Read More
โครงการอบรม “พูดให้ปัง ฟังทางนี้”
350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและการประชุมวิชาการ 2019 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

📝📝กำหนดการสำเร็จการศ…
Read More
กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ (Information technology skills)
Special Seminar on the topic “No pain no gain and no protection: Chronic pain protects heart from ischemia-reperfusion injury”
โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3” (Leaderships and management skills)
(ขยายเวลาการรับสมัคร) โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  2562
ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับแพทย์

โครงการ “MU Stock Challenge”

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดห …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน ประกาศเชิญส่งผลงานประกวด …
Read More

หอสมุดศิริราช: เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

📚 หอสมุดศิริราช 📚 เปิดอบรม “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม” …
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

โครงการอบรม “พูดให้ปัง ฟังทางนี้”

💥ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..💥 “โครงการอบรม พูดให้ปัง ฟังทางนี้” 👤 วิทยากร : คุณจีนา จีนาฟู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื …
Read More
/ ข่าวโทเอก

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019 Applications Deadline: Before 30th Aprill 2019 (Fall semester) and …
Read More
/ ข่าวโทเอก

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562” …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและการประชุมวิชาการ 2019 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตก …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC