🎓 งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 🎓

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to an…
Read More
Graduate Research Forum 2018
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

Graduate Research Forum 2019

📢 Graduate Research …
Read More
Graduate Research Forum 2019
เปิดรับสมัคร Ph.D. Students-Wanted Mahidol-Kumamoto
Special Talk by Prof.Mary-Claire King “The contribution of the genetics to the benefits of mankind”
เชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)

ทุนบัณฑิตศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

📢 เปิดรับสมัครทุนบัณ…
Read More
ทุนบัณฑิตศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ทุนปริญญาตรีและหลังปริญญา จาก Academia Sinica และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 2561
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา  ประจำปี 2562

ข่าวสำหรับแพทย์

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั …
Read More

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty …
Read More
/ ข่าวแพทย์
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

Graduate Research Forum 2019

📢 Graduate Research Forum 2019 📢is now available for abstract/manuscript submission 📅 Submission date: now – 23 Feb 2019 👉 Please visit our webs …
Read More
/ ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัคร Ph.D. Students-Wanted Mahidol-Kumamoto

Ph.D. Students-Wanted Mahidol-Kumamotoเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มกราคม 2562 …
Read More

เชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 📢 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC