งานการศึกษาระดับหลังปริญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Graduate Research Forum 2018

We are pleased to announce that Graduate Research Forum 2018 is now available for online submission Click here to enter website
Read More
Graduate Research Forum 2018

กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล 2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ –
Read More
กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่   ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559  อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561
Read More

Joint Seminar “Siriraj-Glasgow”

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Form A-B (MS WORD)  
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchachai   22-AUG-18 The online register is
Read More
Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)

Click here to download schedule The MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj
Read More
New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)

***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารสยามินทร์ 
Read More
***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance

The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

Immunology Frontier Research Center (IFReC), Osaka University and the Singapore Immunology Network (SIgN) will hold “The 8th NIF Winter School
Read More
The 8th NIF Winter School on Advanced Immunology” from January 20th to 23rd, 2019 in Singapore.

Research Collaboration on Dust Mite Resource Center invites you to attend anInvited lecture by Prof. Stephen Tsui and Miss Angel Wan, Chinese University of Hong Kong

13JUN18  01:00 – 03:30 pm. Room no. 101, 1st flr, SiMR Building Online Register is now available by Click Here    For more information,
Read More
Research Collaboration on Dust Mite Resource Center invites you to attend anInvited lecture by Prof. Stephen Tsui and Miss Angel Wan, Chinese University of Hong Kong

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561 ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561 ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)   โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม
Read More
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภรณ์ แก้วผลึก นักศึกษา ป.เอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 รายเป็น ผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงานจากคณะฯในการนำเสนอผลงานแบบ
Read More
นักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Presentation Awards  จากงานประชุม The 95th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval is now available via https://sites.google.com/view/grf2018/delegates/check-status For delegates who are required to edit, we have sent
Read More
1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval

ข่าวสำหรับแพทย์

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ไทย

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบั …
Read More

ศูนย์เบาหวานศิริราชได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็น IDF centre of education and centre of excellence in diabetes care

ศูนย์เบาหวานศิริราช ได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program Faculty …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ไทย
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 …
Read More

Invited to join “How to Be a Successful Grad Student:  Good Personality, Mannerism and Communication”

You are invited to join “How to Be a Successful Grad Student: Good Personality, Mannerism and Communication” by Dr.Nate-tra Dhevabanchacha …
Read More

New courses in MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, for semester 1/2018 (Registration dates: July 9 – 20, 2018)

Click here to download schedule The MSc. and PhD. programs in Pharmacology (International program), Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Si …
Read More
/ pll_5b334385f1f97, ข่าวโทเอก, ไทย

***เปลี่ยนแปลงกำหนดการ*** โครงการ MU GRAD Quality Assurance

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคาร …
Read More
Loading...

 

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)