กำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560

การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดว…
Read More
การย้ายเข้า และย้ายออกจากหอพักแพทย์ฯ
ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine

SIID 503 Research Me…
Read More
SIID 503 Research Methodology in Biomedicine
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประมวลภาพ MU AUN-QA 2.0

✏️ MU AUN-QA 2.0 at …
Read More
ประมวลภาพ MU AUN-QA 2.0

ข่าวกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน

ประมวลภาพ กิจกรรมแพท…
Read More
ข่าวกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน
เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (Innovative Thesis Award)
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน… “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562

ทุนบัณฑิตศึกษา 2562
Read More
เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2562

📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวสำหรับแพทย์

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.25 …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประมวลภาพ MU AUN-QA 2.0

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry ✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก

ข่าวกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน

ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพท …
Read More
/ ข่าวแพทย์

โครงการ “MU Stock Challenge”

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดห …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine The 1st-semester academic year 2019 Click for downloading the schedule …
Read More
/ ข่าวโทเอก

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2562

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี นายกิตติรัฐ กลับอำไพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทย …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ 👏🎉 นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด และ ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย 🎉👏 นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุ …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

SiCMS

SELEC