📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวจาก Facebook

POSTGRADUATE ADMISSION 2020
📌Doctoral Degree
📌Master’s Degree
📌Higher Graduate Diploma
📌Graduate Diploma

🌍More Than 200 Programs (International & Thai Programs)

▶️Online Application: graduate.mahidol.ac.th
For Foreign Student :December 1, 2019 – May 5, 2020
For Thai Student : December 1, 2019 – July 5, 2020

▶️Follow our admission news and details:
graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

Contact
For Foreign Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext. 136 -137
📩 Email : gradinter@mahidol.ac.th

For Thai Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext.110-115, 130, 132
📩Email : gradthai@mahidol.ac.th
_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/POSTGRADUATE ADMISSION 2020
📌Doctoral Degree
📌Master’s Degree
📌Higher Graduate Diploma
📌Graduate Diploma

🌍More Than 200 Programs (International & Thai Programs)

▶️Online Application: graduate.mahidol.ac.th
For Foreign Student :December 1, 2019 – May 5, 2020
For Thai Student : December 1, 2019 – July 5, 2020

▶️Follow our admission news and details:
graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

Contact
For Foreign Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext. 136 -137
📩 Email : gradinter@mahidol.ac.th

For Thai Student
📞Tel:0 2441 4125 Ext.110-115, 130, 132
📩Email : gradthai@mahidol.ac.th
_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/
See MoreSee Less

View on Facebook

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌แนะนำระบบการใช้งานใหม่แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้จัดทำระบบใช้งานแบบออนไลน์ทั้งหมด 4 ระบบดังนี้

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format) graduate.mahidol.ac.th/Thesis_form…/main_thesis.aspx

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) www.grad.mahidol.ac.th/g…/Abstract_OnlineV2/index.php

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System) www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php

——————————————————-

📌To comply with the announcement "Guidelines for students, advisors, program chairs and those concerned" from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, the Faculty of Graduate Studies has introduced the online systems for the following academic services:

💻 e-Thesis format – graduate.mahidol.ac.th/Thesis_form…/main_thesis.aspx

💻Online Abstract System www.grad.mahidol.ac.th/g…/Abstract_OnlineV2/index.php

💻 e-Thesis Submission
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

💻 Student Service System www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.phpบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

📌แนะนำระบบการใช้งานใหม่แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้จัดทำระบบใช้งานแบบออนไลน์ทั้งหมด 4 ระบบดังนี้

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format) graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/Tonline_login.aspx
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล pornsawan.saa@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณทัศนีย์ ทองทวี tassanee.ton@mahidol.ac.th

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System) www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
📩ติดต่อ
👩🏻‍💼คุณศรีวรรณา ขวัญชุม sriwanna.khw@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรทิพย์ นิสสะ porntip.nis@mahidol.ac.th

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻‍💼คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล pornsawan.saa@mahidol.ac.th

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System) www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php
📩ติดต่อ
🧑🏻‍💼คุณราเมศ ทิพย์เนตรา ramest.tip@mahidol.edu

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

📔สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบต่างๆได้ที่

💻 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf

💻 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf

💻 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission.pdf

💻 ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (Student Service System)
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/04.StepSendBook.pdf

———————————————

📌To comply with the announcement "Guidelines for students, advisors, program chairs and those concerned" from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, the Faculty of Graduate Studies has introduced the online systems for the following academic services:

💻 e-Thesis format graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/Tonline_login.aspx
📩 Contact
🧑🏻💼 Nithiwat Keeratithaworn: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Pornsawan Sawattal: pornsawan.saa@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Tassanee Tongtawee: tassanee.ton@mahidol.ac.th

💻Online Abstract System www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php
📩 Contact
👩🏻💼 Sriwanna Khwanchum: sriwanna.khw@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Porntip Nissa: porntip.nis@mahidol.ac.th

💻 e-Thesis Submission graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php
📩 Contact
🧑🏻💼 Nithiwat Keeratithaworn: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
👩🏻💼 Pornsawan Sawattal: pornsawan.saa@mahidol.ac.th

💻 Student Service System www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php
📩 Contact
🧑🏻💼 Ramest Tippanetra: ramest.tip@mahidol.edu

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

📔Manual New IT Systems

💻 e-Thesis Format
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/01.Manual-eThesis-Online.pdf

💻 Online Abstract System
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/02.Abstract-Online-Student.pdf

💻 e-Thesis Submission
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/03.eThesis-Submission.pdf

💻 Student Service System
graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/04.StepSendBook.pdf

_________________________

Line Official Account : @gradmu line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : twitter.com/GradMUonline
Youtube : www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : graduate.mahidol.ac.th/
See MoreSee Less

View on Facebook

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱
สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญาตรี โท เอก) ความเร็ว 4 Mbps(ไม่ลดสปีด)

📌นักศึกษาสามารถเลือกเครือข่ายเองได้ (วิธีการแจกซิม หรือแจก code ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการ)

📌📌 ลงทะเบียนที่ extrabenefits.mahidol.ac.th

-การ login-
ปริญญาโท: username: g(ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
ตัวอย่าง g5813001 และ password เดียวกับที่นักศึกษาใช้เข้า wifi มหาวิทยาลัย

📆 ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2563 (ปิดลงทะเบียนเวลาเที่ยงคืน) ⏰

✉️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
————————————————————————
[From Division of Student Affairs, Mahidol University]

Mahidol University provides SIMCARD for all students to use Free Internet for 3 months with 4 Mbps speed (no reduced speed)

📌Students can choose the network provider (depend on the service provider)

📌📌 Registration: extrabenefits.mahidol.ac.th

-How to login for registration-
Graduate students use username and password (Internet Account)
Ex. g5813001 and password

📆 Registration opens now to April 3, 2020 (midnight)

✉️ For more information, please inbox FB: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
See MoreSee Less

View on Facebook

[จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล]

📣📣 ในช่วงวิกฤติการณ์โคโรนาไวรัส
บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งงดการให้บริการชั่วคราวที่
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานและบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

– ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะให้บริการแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องตามปกติ ผ่านทางระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าไปที่ website บัณฑิตวิทยาลัย graduate.mahidol.ac.th

—————————————————————————–
[From…Faculty of Graduate Studies]
📣📣 Temporary closure for in-person services at Faculty of Graduate Studies
Due to the COVID-19 situation, in-person services at Faculty of Graduate Studies offices (FGS) are temporarily closed until further notices
Office of the Dean, Faculty of Graduate Studies, Salaya
Branch Office of the Faculty of Graduate Studies, Faculty of Dentistry
Branch Office of the Faculty of Graduate Studies, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Branch Office of the Faculty of Graduate Studies, Faculty of Science

– During this period, all FGS services shall be normally provided through our online systems at graduate.mahidol.ac.th
See MoreSee Less

View on Facebook

ข่าวสำหรับแพทย์

ข่าวกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้าน

ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพท …
Read More
/ ข่าวแพทย์

โครงการ “MU Stock Challenge”

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดห …
Read More
/ ข่าวแพทย์, ข่าวโทเอก
Loading...

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ Current Topic in Cancer Immunotherapy

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ “Current Topic in Cancer Immunotherapy” …
Read More
/ ข่าวโทเอก

China Medical University (CMU) Scholarship 2020

China Medical University (CMU) Scholarship 2020 …
Read More
/ ข่าวโทเอก
Loading...

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6

Email (ด้านบัณฑิตศึกษา): sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)