หน้าแรก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับหล…
Read More
ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup

 ใครว่านักศึกษา…
Read More
เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ ของผลงานวิจัยด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อเข้านำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation และ E-Poster ในงาน ประชุมวิชาการ 2566 (SICMPH 2023)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน…
Read More
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ ของผลงานวิจัยด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อเข้านำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation และ E-Poster ในงาน ประชุมวิชาการ 2566 (SICMPH 2023)

Biodesign Seminar Series 2023

กิจกรรม Biodesign Se…
Read More
Biodesign Seminar Series 2023

“งาน MB science week 2023” งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

งาน MB science week …
Read More
“งาน MB science week 2023” งานแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) และผลงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) เปิดรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรมห…
Read More
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) เปิดรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566

รับสมัครโครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 32

ประชาสัมพันธ์โครงการ…
Read More
รับสมัครโครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 32

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รอบที่2 (3อัตรา)

Read More
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รอบที่2 (3อัตรา)

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึ…
Read More
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT: PBE) รอบ 1/2566

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒ…
Read More
การจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT: PBE) รอบ 1/2566

รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภท1 ปีการศึกษา 2566

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึ…
Read More
รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภท1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2566
ประกาศเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2566 …
Read More
เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)
เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ …
Read More
Loading...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science stu …
Read More
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่ https://bit.ly/3b8lFoh …
Read More
Loading...