📰 ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวจาก Facebook

📣SIID501 Molecular and Cellular Basis of Biomedicine📣

This course is for graduate students who are interested in the study of cell and molecular biology as a prerequisite course for future study in Biomedical Science.

Students will study this course via the WebEx program and SELECx.

📆Study Period: June 22 – July 30, 2020
📝Registration Period: July 6 – 17, 2020
See MoreSee Less

View on Facebook

📣ขึ้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล📣6 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

⚠️โค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษา⚠️
(เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563)

📍เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (รอบ 4)

▶️ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=howToBeStudent

▶️ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

▶️สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ graduate.mahidol.ac.th/

📩 Email : gradthai@mahidol.ac.th
LINE ID : gradthai
See MoreSee Less

View on Facebook

❗️❗️เหลือเวลาอีก 3 วัน ❗️❗️
(อัพเดท: ผู้สนใจที่ไม่ใช่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้แล้ว)

ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปี 2563 (Graduate Research Forum 2020)

ลงทะเบี่ยนได้ถึง วันที่ 11 พ.ค.2563 เวลา 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ wow.in.th/Z5if หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์
——————————————————————–
❗️❗️3 Days Remaining❗️❗️
(Update: Registration is now available for non-student )

We extend the registration for participating in the Graduate Research Forum 2020.

Registration deadline: 11 May 2020 at midday.

People who are interested in the conference can register on the link wow.in.th/Z5if
See MoreSee Less

View on Facebook

📣📣 Soft skills training for graduate students through Coursera📣📣 See MoreSee Less

View on Facebook

ข่าวสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 ด …
Read More
/ ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562 …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563 📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริรา …
Read More
/ ข่าวแพทย์

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019 On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindapor …
Read More
/ ข่าวแพทย์

ข่าวสำหรับป.โท-เอก

การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข …
Read More
/ ข่าวโทเอก

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการ-งดการให้บริการชั่วคราว

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการในช่วงวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส …
Read More
/ ข่าวโทเอก

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8 “Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมงานปร …
Read More
/ ข่าวโทเอก

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2563 …
Read More
/ ข่าวโทเอก

ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6

Email (ด้านบัณฑิตศึกษา): sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)